Нашите учители

 

Евелина Тонева – Директор

 
 
Миглена Милева – старши учител, начален етап
 
 

Маргарита Ангелова –учител, начален етап

 

Руска Йорданова – старши учител, начален етап

 

Сирма Иванова, старши учител, начален етап

 

 

Севдалина Енчева – старши учител по Български език и литература; Английски език

 

 

 

Галина Василева – старши учител по Математика; Информационни технологии; Музика

 

 

Кичка Иванова – старши учител по История и цивилизации; География и икономика; Домашна техника и икономика; Технологии; Изобразително изкуство; Музика

 

Магдалена Костадинова – учител по Химия и опазване на околната среда; Биология и здравно образование; Човекът и природата; Физическо възпитание и спорт

 

Катя Георгиева – старши възпитател, прогимназиален етап

 

Жулиян Жечев – възпитател, начален етап


Никола Косев – възпитател, начален етап