Нашите учители

 

Евелина Тонева – Директор

Миглена Милева – старши учител, начален етап
 

Маргарита Ангелова –учител, начален етап

Руска Йорданова – старши учител, начален етап

 

 

 

Севдалина Енчева – старши учител по Български език и литература, Английски език

 

 

 

Галина Василева – старши учител по Математика, Информационни технологии, Музика

 

Кичка Иванова – старши учител по История и цивилизация; География и икономика; Домашна техника и икономика; Технологии; Изобразително изкуство; Музика

 

Магдалена Костадинова – учител по Химия и опазване на околната среда; Биология и здравно образование; Човекът и природата; Физическо възпитание и спорт

 

Катя Георгиева – старши възпитател, прогимназиален етап

Жулиян Жечев – възпитател, начален етап


Никола Косев – възпитател, начален етап