Обща информация

Основно училище "СТЕФАН КАРАДЖА"
Адрес: с.Житница, общ. Добричка,обл. Добрич, ул."Първа", №23
E-mail: ou_jitnica@abv.bg
Website: ou-zhitnica.webnode.com
Директор: Евелина Тонева
тел.0876802398