Кратка хронология

 

ПЪРВОТО УЧИЛИЩЕ

  • Спорна е точната година, в която първото училище отваря врати, но някои факти сочат, че е било готово за учебната 1900-1901 г. Построено е с помощта на държавата и доброволния труд на селяните по италиански проект. Даскал Георги Тонев е първият учител в голямото каменно училище.

РАЗВИТИЕ В ГОДИНИТЕ

  • НА 25 АПРИЛ 1909 Г. Е ВЗЕТО РЕШЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЗЕМИ НА УЧИЛИЩЕТО.
  • НА 10 ЮЛИ 1909 Г. ЗАПОЧВА СТРОЕЖЪТ НА УЧИЛИЩНА ВОДЕНИЦА.
  • УЧИЛИЩЕТО ВЕЧЕ РАЗПОЛАГА С ВОДЕНИЦА, ЗЕМЯ, УЧИЛИЩНА КЕРЕМИДАРНИЦА, А СЪЩО ТАКА И КРЪЧМА, КОЯТО ДАВА ПОД НАЕМ И С ПОЛУЧЕНИТЕ ПРИХОДИ СЕ ИЗДЪРЖА.
  • НА 20 СЕПТЕМВРИ 1911 Г. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО Е БОЧО КОЛЕВ, А ЧЛЕНОВЕ-ИВАН ЖЕЧЕВ И ПЕНЧО ЯНЕВ. ГЛАВЕН УЧИТЕЛ Е ДИМИТЪР КУЗОВ.
  • СЛЕД ОКУПИРАНЕТО НА ЮЖНА ДОБРУДЖА ОТ РУМЪНИЯ, В УЧИЛИЩЕТО ЗАПОЧВА ИЗУЧАВАНЕ НА РУМЪНСКИ ЕЗИК. ЖИТЕЛИТЕ НА СЕЛОТО ПОМНЯТ ОТ ТОЗИ ПЕРИОД УЧИТЕЛИТЕ РАДУКУ И АРСЕН АРСЕНИЦА /1920-1925 Г./.
  • ЗА ПРЪВ УЧИТЕЛ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 1940-1941 Г. Е НАЗНАЧЕНА МАРГАРИТА СИМЕОНОВА ОТ ГР. ШУМЕН.
  • НА 18 ФЕВРУАРИ 1941 Г. СРЕДИЩЕН ГЛАВЕН УЧИТЕЛ Е ФИЛИП ВОЙЧЕВ.
  • ПРЕЗ 1952-1953 УЧЕБНА ГОДИНА СЕ ВЪВЕЖДАТ ЧЕТИРИ СРОКА НА ОБУЧЕНИЕ И ПЕТОБАЛНА СИСТЕМА, КАКТО И МАТУРА ПРИ ЗАВЪРШВАНЕ НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ.

          

СТАРОТО КАМЕННО УЧИЛИЩЕ